Opzet van een   Natuur-Tuinen-Park

Wij bewerken al 3 jaar een halve hectare land aan de Wieselse weg  met akkertjes en tuinen .

De 15 tuinen worden natuurvriendelijk bewerkt door ongeveer 20 enthousiaste tuiniers  die ieder een tuinstrook van 2,5 bij 30 meter bewerken.

Op de akkertjes zaaien we granen , boekweit, wilde planten  en we planten aardappels , uien, bietjes , suikermaïs , zonnebloem , artisjokken  enz .

Gedeeltelijk gaat de opbrengst naar de Pluktuin Apeldoorn aan de  Wieselse Kampweg 41.

Ons huidige areaal is bijna maximaal bezet, maar wij denken er aan, met iedereen die mee wil doen , een groter complex op te zetten van ongeveer 1 tot 5 hectare ; met tenminste 1 schuur of gebouw(tje). We noemen het voorlopig een “Natuur-Tuinen-Park”. Het moet een combinatie worden van moestuinen en natuurtuinen .Wij zoeken een landeigenaar die een gedeelte van zijn land voor dit doel wil verhuren .Wij hebben  3 speerpunten : Gezond voedsel verbouwen, de natuur herstellen  en de mensen daarmee in contact brengen en van  laten genieten.

De Zomertortel, de  Ortolaan, de Veldleeuwerik en de Patrijs  terug .

Voor vlinders, insecten  en kleine dieren een goede biotoop creëren .

Graag contact opnemen met Jan Bulthuis , janbulthuis@planet.nl  055-3664791

RAATAKKER-PARK   , nieuw plan , samenvatting

Een groot Raatakkerpark van 2 tot 5 hectare bestaat uit akkers, groentetuinen , natuurbosjes , graanveldjes , natuurtuinen , een vijver en een voedselbos. Iedere eenheid omringd door graspaden zodat iedereen mooi door het park kan wandelen en de tuinen bewonderen en genieten van de natuur. Doel is gezond voedsel natuurvriendelijk te telen en de natuur herstellen ; vogels , vlinders en insecten een goede biotoop geven . Het geheel omringd door een houtwal met inheemse struiken en bomen . De groente tuinen kunnen 10 x 10 meter zijn en worden bewerkt door huur betalende tuiniers . De akkers , het voedselbos en de natuurtuinen kunnen groter zijn , bij voorbeeld 10 x 20 meter. Op de akkers kan verbouwd worden : Oerrogge , emmertarwe en spelt om brood van te bakken en gerst om bier mee te brouwen . Boekweit voor pannenkoeken meel Voederbieten voor een geitenstal in de buurt.

 

Doel: Een park van 2 tot 5 hectare aanleggen en beheren waar natuur, cultuur en mens elkaar ontmoeten in een natuurvriendelijke omgeving.

Het park bestaat uit kleine akkers , natuurstroken een houtwal , een weitje met geiten of schapen ,  een boomgaard (  voedselbos )   , en een plas, vijver of beek voor veel  biodiversiteit .

Mooie wandelpaden daartussen .

In een centraal gebouw of schuur kunnen de volgende activiteiten plaats vinden : Een winkel waarin de biologische producten van het land verkocht worden ; een ruimte voor workshops, cursussen en  educatie projecten . Parkeer gelegenheid op het park bij de ingang .

Een koffiekamer  binnen en een terras buiten ( theetuin ) . Op gezichtsafstand van het terras een kinderspeelplaats .

Er is een  tuinchef , die op de akkers groenten teelt en in de boomgaard fruit plukt , te verkopen in de winkel . Eventueel biologische groente- pakketten maken voor donateurs van het project . Deze tuinchef krijgt hulp van vrijwilligers . Er is een gastvrouw die de winkel , het terras  en alle sociale activiteiten  regelt en initieert.

Ook kunnen particulieren een tuinstrook of kleine akker  huren en er groente , bloemen of fruit verbouwen , wel natuurvriendelijk natuurlijk .

De tuinchef en de gastvrouw hebben een basissalaris dat aangevuld kan worden met extra inkomsten uit de verkoop .

Eventueel kunnen op het complex “kleine huisjes”( tiny houses)  worden gebouwd en verhuurd.

Dat geeft meteen sociale controle .

Toeristen en bewoners van Apeldoorn moeten kunnen genieten van een wandeling langs de akkers en natuurstroken met fladderende vlinders en vogelzang . En na afloop  wat kunnen drinken en eten op het terras , wat groente en fruit kopen en eventueel ambachtelijke en kunstzinnige producten uit de streek kopen .

Er is ook nog wel plaats voor een oerbos en een doolhof om in te verdwalen en een plukbos met tamme kastanjes , bramen , hazelnoten appels , pruimen ,  peren en bessen enz. ( toegang tegen betaling ) .

Ook een pluktuin met snijbloemen en een tuin met vlinder en bijenplanten horen er ook bij.

Wie doet er mee dit project in leven te roepen ?   www.nieuweraatakkers.nl

Druiven op een kleine wijngaard . Artisjokken , zonnebloemen en snijbloemen. Er kunnen ook nog thema-tuinen worden gemaakt zoals : Een tuin met inheemse planten , een bessentuin , een vlinder en bijentuin, een kruidentuin, een bessentuin , , een vogelbosje met bes dragende struiken en nestgelegenheid in de meidoorns , Een veld met onkruid als brandnetels , zevenblad , allerlei grassoorten enz. gewoon niets aan doen . Een veld met inheemse bollen als wilde narcis , boshyacint, sneeuwklokje, vogelmelk maar dan zonder gif . Een veld met stinzenplanten, een bloemenweide. Deze velden moeten onderhouden worden door liefhebbers. Op een aantal akkers blijven de gewassen ’s winters staan opdat de vogels ’s winters zaden kunnen vinden . Inkomsten voor zo’n complex kunnen zijn : -Huur groentetuinen -Donatie wandelaars . Alleen tuiniers en donateurs mogen het complex betreden . In de eerste plaats geeft dat een inkomstenbron , maar het vermindert ook de kans op diefstal en vernieling . -Verkoop gewassen van de gemeenschappelijke tuinen . -Op zaterdag kunnen gewassen van de raatakkers , verkocht worden aan particulieren . Het motto van de Raatakkers is : Natuur, Cultuur en Mensen verbinden . Jan Bulthuis