doelstelling2019-03-02T22:25:32+00:00

De Nieuwe Raatakkers

Raatakkers, ook Celtic fields genoemd, zijn aaneengesloten raatvormige prehistorische akkersystemen uit de Bronstijd en IJzertijd.

Het doel van de Stichting ( i.o.) Nieuwe Raatakkers is :

1- Het vergroten van de biodiversiteit voor de nieuwe raatakkers zelf en het gebied er omheen door

op natuurlijke wijze gewassen te verbouwen op een complex van aaneengesloten kleine akkers omringd door een houtwal en gescheiden door bloemrijke  natuurstroken.

2- Het geven van veel plezier aan mensen die de akkers bewerken en hen gezond biologisch voedsel te verschaffen.

Wij willen dit bereiken door op kleine akkers van 500 m² gewassen te verbouwen gescheiden door bloemrijke natuurstroken . Hetzij oude groenten en granen als pastinaken , emmertarwe, spelt, rogge, gerst , vlas, boekweit en duivenbonen maar ook gangbare gewassen als zonnebloem, artisjok, aardappels , suikermaïs, pompoen, zwarte of rode bessen, cranberries, aardbeien, lupine, courgettes, paprika’s  enz.

De bewerking van de raatakkers moet in overeenstemming met de natuur zijn, waardoor een wederzijdse positieve beïnvloeding van de natuur in de natuurstroken en houtwallen en cultuurgewassen op de akkers plaats vindt.

Wij zijn er van overtuigd dat de natuur op deze manier in zijn oude glorie kan worden hersteld . Daarbij wordt geen gebruik gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen zoals kunstmatige herbiciden, insecticiden of fungiciden noch kunstmest gebruikt . Verder wordt er ook geen gebruik gemaakt van grote zware machines.

Er wordt bij voorkeur handmatig onkruid gewied, gezaaid en geoogst. Daarbij is alleen een tuinfrees of kleine tractor toegestaan en ook af en toe, voornamelijk als demonstratie ,een paard. Na verloop van tijd zullen meer en meer soorten planten, vogels, vlinders en insecten zich in het gebied thuis gaan voelen.

Iedereen kan een akker van 500 m² huren voor € 150 per jaar en daar zijn favoriete gewas op verbouwen, mits geheel natuurvriendelijk.

Ook gaan wij een akker inrichten met stroken van 30 m lang en 2,5 m breed . Iedereen kan daar een rij met aardappels , pastinaken , aardbeien , witlof, boerenkool  of iets anders  kweken voor € 60 per jaar huur.

Ook vrijwilligers die op vrijdag een paar uur komen helpen en zo dit project ondersteunen  zijn van harte welkom. Zij kunnen meehelpen met het algehele onderhoud en de teelt van gewassen voor de pluktuin op het Vinkenest. Zij krijgen ook een eigen strook indien gewenst om voor zichzelf iets te telen. Wij hebben in 2017 een start gemaakt op een oude ponyweide aan de Wieselseweg achter nummer 60 op een halve hectare .

Meer informatie of aanmelden bij :  janbulthuis@planet.nl ; 0553664791, 0613740613 )

Toekomstmuziek

Nieuwe Raatakkers Groot

Raatakkerpark  of Natuurakkerpark

Een mooi groot gebied  van 2- 5 hectare met kleine bio-akkers en bio-weitjes van 500 en 1000 m² en verschillende soorten natuurstroken er tussen, veel  hagen en een houtwal ,  enkele grote bomen  met een nestkast voor een steenuiltje en een boerderij of schuur op het terrein  .Een kleinschalig akker- en weide landschap met hagen en houtwallen , natuurstroken , geen kunstmest en biologisch beheer herbergt  veel plant- en diersoorten en heeft een grote biodiversiteit.

Er zijn akkers om eetbare gewassen te kweken die worden geoogst en er zijn akkers die puur voor de natuurwaarde zijn ingezaaid , niet worden geoogst , dienen als zaad voor vogels , nectarplanten voor vlinders en ’s winters blijven staan. Ook zijn er akkers die  vanwege wisselteelt met groenbemesters worden ingezaaid .

Een belangrijk element voor de biodiversiteit is  de aanwezigheid van natuurlijk water in de vorm van een beekje  en/of paddenpoel.

Hoe groter het gebied  hoe groter de  biodiversiteit kan worden en hoe groter de  uitstraling naar de omgeving . De soortenrijkdom aan insecten, vogels, planten, dieren , amfibieën enz. zal weer toenemen.

Boerderij/Activiteitengebouw, Terras ,Theehuis, Toerisme, Winkel.

Een boerderij of gebouw met een schuur op het complex is zeer wenselijk .In de eerste plaats is de boerderij of schuur nodig voor berging gereedschap . ovendien kan het een gezellige ruimte zijn om koffie te drinken  , dienen om te schuilen bij regen en een toiletvoorziening bieden voor de  bewerkers van de akkers en weitjes, vrijwilligers en bezoekers.

Ook kan de boerderij onderdak bieden aan geiten en schapen die op enkele van de weitjes in het complex lopen . Pauwen, kalkoenen mogen er vrij rond lopen . Eventueel ook hobby varkens die een modderbad nemen of kippen die vrij rondlopen al of niet in een ren.

Er kunnen workshops worden gehouden van bij voorbeeld oude beroepen , demonstraties graan dorsen , wol spinnen en verven en het land bewerken met een paard , exposities  enz.

Toeristen kunnen er op een terras of binnen in de koffiezaal zitten  nadat ze een rondgang hebben gemaakt over het complex over voetpaden langs alle akkers  en weitjes .                     Dus functie Theehuis genoemd in Groenplan Apeldoorn ; ook als sociale ontmoetingsplaats voor de buurtbewoners.

Er kunnen producten verkocht worden die op de akkers gekweekt zijn of van het vee op de boerderij als geitenkaas of wol .

Kortom veel activiteiten in en om de boerderij wat veel bezoekers zal aantrekken en die dichter bij de natuur zal brengen.

Bij de boerderij kunnen natuurlijke speelwerktuigen voor ( kleine )kinderen geplaatst worden en in de nabijheid een maïsdoolhof worden aangelegd.

Een landschapsarchitect kan een mooie indeling maken opdat bezoekers langs de akkers kunnen wandelen en het complex optimaal kunnen beleven.

Educatie, studie

Eén raatakker kan voor schooltuinen bestemd worden, zodat de jeugd kennis maakt met groente kweken en er misschien ook een bloementuin wil aanleggen.

Leerlingen van land- en tuinbouwscholen kunnen metingen doen aan opbrengst , smaak , ziektes en opbrengst tussen gangbare landbouw en biologische landbouw met natuurstroken .

Kosten en Baten

Door ongeveer de helft van de akkers en weitjes te verhuren en uit inkomsten van de boerderij/theehuis kan het geheel hopelijk kostenneutraal beheerd worden. Een aantal akkers kunnen door vrijwilligers van de Stichting Natuurakkers worden beheerd en als  natuurakker worden in gericht , bij voorbeeld graan akkers en akkers met groenbemesters als mosterd en bladrammenas die veel vlinders aantrekken , ’s winters blijven staan en veel zaad voor de vogels opleveren.

     Natuurstroken, houtwal en waterpartij.              

 1. Natuurstroken van 3 tot 5 meter breed tussen de akkers en weides , ieder jaar ingezaaid met verschillende soorten graan en akkerkruiden.
 2. Stroken die niet ieder jaar opnieuw worden ingezaaid , maar grotendeels bestaan uit tweejarige en vaste planten en grassen. Dat heeft een aantal voordelen : De grond en alles dat daar leeft, insecten en wormen, ook eitjes op blad en gras wordt niet overhoop gehaald Torretjes en mieren e.d. worden niet verstoord . Egels kunnen zich blijvend daarin vestigen.Er kan net als bij de prehistorische raatakkers van alles dat van de akkers komt, onkruid en stenen, op worden gegooid .
 3. Stroken met struiken als Hondsroos, Meidoorn, druivelaars en bessenstruiken hebben weer een eigen functie in het ecosysteem en geven een leuke afwisseling ook voor de bezoeker.
 4. Om het hele complex heen dient een houtwal van minimaal 4 meter breed te komen met             inheemse struiken , bomen en natuurlijk opgekomen wilde planten .
 5. Een waterpartij met liefst stromend water , maar anders een grote paddenpoel of vijver in het  park   is noodzakelijk voor het ecologisch evenwicht .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Gewassen en producten die op een raatakker verbouwd kunnen  worden
  1. Graan , oude rassen ( gezonder) om zelf brood meel te maken en brood te bakken of als bij gerst zelf eigen bier te brouwen . Ook als krachtvoer voor geiten .
  2. Zonnebloemen , voor stichting de Zonnebloem .
  3. Een akker met gewassen voor de Pluktuin Apeldoorn, zoals aardappels, uien, pompoenen , pastinaken , bieten.
  4. Een akker voor krachtvoer ( gerst, voederbiet, winterwortel ) en kruiden als marjolein en luzerneklaver voor de geiten en schapen van de biologische geitenstal De WolleSik.
  5. Een akker met wilde bloemen voor Groei en Bloei. Planten voor bloemschikken.
  6. Een akker met allerlei gewassen voor vogels .
  7. Een oertuin ; gewoon spontane opslag .
  8. Pompoenen en courgettes
  9. Artisjokken
  10. Een wijngaard
  11. Bessenstruiken , zwarte , rode , kruisbes.
  12. Een geiten wei en/of schapen wei afgewisseld door akkers. Mest te gebruiken op akkers.
  13. Boomgaard , bij voorbeeld voor iemand die cider of appelsap wil maken.
  14. Aardbeienveld om ( veel) jam te maken
  15. Cranberry veld en/of bosbessen.
  16. Wede , wouw en meekrap om plantaardige verfstoffen zelf te maken om wol te verven. 20 Oerbos ; eén akker als oerbosje gewoon laten groeien ; niets aan doen , wel verscheidenheid in .     grondsoort en hoogteverschillen ; ook water, paddenpoel .
  17. Schooltuin
  18. Kruidentuin , geneeskrachtig en culinair.
  19. Een wilde plantentuin ( bij voorbeeld voor en door de leden van van Groei en Bloei )
  20. Oerbos ; eén akker als oerbosje gewoon laten groeien ; niets aan doen , wel verscheidenheid in  grondsoort en hoogteverschillen ook water, paddenpoel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Samenvatting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Wij verwachten dat door deze opzet de akkerbloemen als Korenbloem en Klaproos maar ook andere wilde planten en de akkervogels als Patrijs en Veldleeuwerik weer te zien en te horen zullen zijn in het Natuurakkerpark .  Veel zangvogels kunnen zich vestigen en een Steenuiltje of Torenvalk kan met een nestkast geholpen worden. De biodiversiteit wordt vergroot  met uitstraling naar de omgeving en  het aantal insecten en insectensoorten zal weer toenemen. Vaak herbergt een kleinschalig akker- en weide landschap meer plant- en diersoorten dan een bos omdat de variatie groter is.Het is aangenaam vertoeven voor de mens vanwege de kleinschaligheid , de afwisseling en de dynamiek . In ieder jaargetijde , zelfs iedere dag gebeurt er weer wat anders en ziet het er anders uit .Het complex van raatakkers is zowel goed voor de natuur als om gezond voedsel te verschaffen aan bewerkers en afnemers .