toekomstplannen2021-01-23T20:44:16+00:00

Opzet van een   Natuur-Tuinen-Park

Wij bewerken al 3 jaar een halve hectare land aan de Wieselse weg  met akkertjes en tuinen .

De 15 tuinen worden natuurvriendelijk bewerkt door ongeveer 20 enthousiaste tuiniers  die ieder een tuinstrook van 2,5 bij 30 meter bewerken.

Op de akkertjes zaaien we granen , boekweit, wilde planten  en we planten aardappels , uien, bietjes , suikermaïs , zonnebloem , artisjokken  enz .

Gedeeltelijk gaat de opbrengst naar de Pluktuin Apeldoorn aan de  Wieselse Kampweg 41.

Ons huidige areaal is bijna maximaal bezet, maar wij denken er aan, met iedereen die mee wil doen , een groter complex op te zetten van ongeveer 1 tot 5 hectare ; met tenminste 1 schuur of gebouw(tje). We noemen het voorlopig een “Natuur-Tuinen-Park”.

Het moet een combinatie worden van moestuinen en natuurtuinen .

Wij zoeken een landeigenaar die een gedeelte van zijn land voor dit doel wil verhuren .

Wij hebben  3 speerpunten : Gezond voedsel verbouwen, de natuur herstellen  en de mensen daarmee in contact brengen en van  laten genieten.

De Zomertortel, de  Ortolaan, de Veldleeuwerik en de Patrijs  terug .

Voor vlinders, insecten  en kleine dieren een goede biotoop creëren .

Graag contact opnemen met Jan Bulthuis , janbulthuis@planet.nl  055-3664791

plan RAATAKKERPARK 2021

Een groot Raatakkerpark van 2 tot 5 hectare bestaat uit akkers, groentetuinen , natuurbosjes , graanveldjes , natuurtuinen , een vijver en een voedselbos. Iedere eenheid omringd door graspaden zodat iedereen mooi door het park kan wandelen en de tuinen bewonderen en genieten van de natuur. Doel is gezond voedsel natuurvriendelijk te telen en de natuur herstellen ; vogels , vlinders en insecten een goede biotoop geven . Het geheel omringd door een houtwal met inheemse struiken en bomen . De groente tuinen kunnen 10 x 10 meter zijn en worden bewerkt door huur betalende tuiniers . De akkers , het voedselbos en de natuurtuinen kunnen groter zijn , bij voorbeeld 10 x 20 meter. Op de akkers kan verbouwd worden : Oerrogge , emmertarwe en spelt om brood van te bakken en gerst om bier mee te brouwen . Boekweit voor pannenkoeken meel Voederbieten voor een geitenstal in de buurt.

RAATAKKER-PARK   , nieuw plan , samenvatting

Doel: Een park van 2 tot 5 hectare aanleggen en beheren waar natuur, cultuur en mens elkaar ontmoeten in een natuurvriendelijke omgeving.

Het park bestaat uit kleine akkers , natuurstroken een houtwal , een weitje met geiten of schapen ,  een boomgaard (  voedselbos )   , en een plas, vijver of beek voor veel  biodiversiteit .

Mooie wandelpaden daartussen .

In een centraal gebouw of schuur kunnen de volgende activiteiten plaats vinden : Een winkel waarin de biologische producten van het land verkocht worden ; een ruimte voor workshops, cursussen en  educatie projecten . Parkeer gelegenheid op het park bij de ingang .

Een koffiekamer  binnen en een terras buiten ( theetuin ) . Op gezichtsafstand van het terras een kinderspeelplaats .

Er is een  tuinchef , die op de akkers groenten teelt en in de boomgaard fruit plukt , te verkopen in de winkel . Eventueel biologische groente- pakketten maken voor donateurs van het project . Deze tuinchef krijgt hulp van vrijwilligers . Er is een gastvrouw die de winkel , het terras  en alle sociale activiteiten  regelt en initieert.

Ook kunnen particulieren een tuinstrook of kleine akker  huren en er groente , bloemen of fruit verbouwen , wel natuurvriendelijk natuurlijk .

De tuinchef en de gastvrouw hebben een basissalaris dat aangevuld kan worden met extra inkomsten uit de verkoop .

Eventueel kunnen op het complex “kleine huisjes”( tiny houses)  worden gebouwd en verhuurd.

Dat geeft meteen sociale controle .

Toeristen en bewoners van Apeldoorn moeten kunnen genieten van een wandeling langs de akkers en natuurstroken met fladderende vlinders en vogelzang . En na afloop  wat kunnen drinken en eten op het terras , wat groente en fruit kopen en eventueel ambachtelijke en kunstzinnige producten uit de streek kopen .

Er is ook nog wel plaats voor een oerbos en een doolhof om in te verdwalen en een plukbos met tamme kastanjes , bramen , hazelnoten appels , pruimen ,  peren en bessen enz. ( toegang tegen betaling ) .

Ook een pluktuin met snijbloemen en een tuin met vlinder en bijenplanten horen er ook bij.

Wie doet er mee dit project in leven te roepen ?   www.nieuweraatakkers.nl

Druiven op een kleine wijngaard . Artisjokken , zonnebloemen en snijbloemen. Er kunnen ook nog thema-tuinen worden gemaakt zoals : Een tuin met inheemse planten , een bessentuin , een vlinder en bijentuin, een kruidentuin, een bessentuin , , een vogelbosje met bes dragende struiken en nestgelegenheid in de meidoorns , Een veld met onkruid als brandnetels , zevenblad , allerlei grassoorten enz. gewoon niets aan doen . Een veld met inheemse bollen als wilde narcis , boshyacint, sneeuwklokje, vogelmelk maar dan zonder gif . Een veld met stinzenplanten, een bloemenweide. Deze velden moeten onderhouden worden door liefhebbers. Op een aantal akkers blijven de gewassen ’s winters staan opdat de vogels ’s winters zaden kunnen vinden . Inkomsten voor zo’n complex kunnen zijn : -Huur groentetuinen -Donatie wandelaars . Alleen tuiniers en donateurs mogen het complex betreden . In de eerste plaats geeft dat een inkomstenbron , maar het vermindert ook de kans op diefstal en vernieling . -Verkoop gewassen van de gemeenschappelijke tuinen . -Op zaterdag kunnen gewassen van de raatakkers , verkocht worden aan particulieren . Het motto van de Raatakkers is : Natuur, Cultuur en Mensen verbinden . Jan Bulthuis

Raatakkerpark of Natuurakkerpark

Een mooi groot gebied van 2- 5 hectare met kleine bio-akkers en bio-weitjes van 500 en 1000 m² en verschillende soorten natuurstroken er tussen, veel hagen en een houtwal , enkele grote bomen met een nestkast voor een steenuiltje en een boerderij of schuur op het terrein .Een kleinschalig akker- en weide landschap met hagen en houtwallen , natuurstroken , geen kunstmest en biologisch beheer herbergt veel plant- en diersoorten en heeft een grote biodiversiteit.Er zijn akkers om eetbare gewassen te kweken die worden geoogst en er zijn akkers die puur voor de natuurwaarde zijn ingezaaid , niet worden geoogst , dienen als zaad voor vogels , nectarplanten voor vlinders en ’s winters blijven staan. Ook zijn er akkers die vanwege wisselteelt met groenbemesters worden ingezaaid .Een belangrijk element voor de biodiversiteit is de aanwezigheid van natuurlijk water in de vorm van een beekje en/of paddenpoel.Hoe groter het gebied hoe groter de biodiversiteit kan worden en hoe groter de uitstraling naar de omgeving . De soortenrijkdom aan insecten, vogels, planten, dieren , amfibieën enz. zal weer toenemen.Boerderij/Activiteitengebouw, Terras ,Theehuis, Toerisme, Winkel. Een boerderij of gebouw met een schuur op het complex is zeer wenselijk .In de eerste plaats is de boerderij of schuur nodig voor berging gereedschap . bovendien kan het een gezellige ruimte zijn om koffie te drinken , dienen om te schuilen bij regen en een toiletvoorziening bieden voor de bewerkers van de akkers en weitjes, vrijwilligers en bezoekers.Er kunnen workshops worden gehouden van bij voorbeeld oude beroepen , demonstraties graan dorsen , wol spinnen en verven , exposities enz.Toeristen kunnen er op een terras of binnen in de koffiezaal zitten nadat ze een rondgang hebben gemaakt over het complex over voetpaden langs alle akkers en weitjes . Dus functie Theehuis genoemd in Groenplan Apeldoorn ; ook als sociale ontmoetingsplaats voor de buurtbewoners.Er kunnen producten verkocht worden die op de akkers gekweekt zijn .Kortom veel activiteiten in en om de boerderij wat veel bezoekers zal aantrekken en die dichter bij de natuur zal brengen.Bij de boerderij kunnen natuurlijke speelwerktuigen voor ( kleine )kinderen geplaatst worden en in de nabijheid een maïsdoolhof worden aangelegd.Een landschapsarchitect kan een mooie indeling maken opdat bezoekers langs de akkers kunnen wandelen en het complex optimaal kunnen beleven.Educatie, studie Eén raatakker kan voor schooltuinen bestemd worden, zodat de jeugd kennis maakt met groente kweken en er misschien ook een bloementuin wil aanleggen.Leerlingen van land- en tuinbouwscholen kunnen metingen doen aan opbrengst , smaak , ziektes en opbrengst tussen gangbare landbouw en biologische landbouw met natuurstroken .Kosten en Baten Door ongeveer de helft van de akkers en weitjes te verhuren en uit inkomsten van de boerderij/theehuis kan het geheel hopelijk kostenneutraal beheerd worden. Een aantal akkers kunnen door vrijwilligers van de Stichting Natuurakkers worden beheerd en als natuurakker worden in gericht , bij voorbeeld graan akkers en akkers met groenbemesters als mosterd en bladrammenas die veel vlinders aantrekken , ’s winters blijven staan en veel zaad voor de vogels opleveren.Natuurstroken, houtwal en waterpartij.

 1. Natuurstroken van 3 tot 5 meter breed tussen de akkers en weides , ieder jaar ingezaaid met verschillende soorten graan en akkerkruiden.
 2. Stroken die niet ieder jaar opnieuw worden ingezaaid , maar grotendeels bestaan uit tweejarige en vaste planten en grassen. Dat heeft een aantal voordelen : De grond en alles dat daar leeft, insecten en wormen, ook eitjes op blad en gras wordt niet overhoop gehaald Torretjes en mieren e.d. worden niet verstoord . Egels kunnen zich blijvend daarin vestigen.Er kan net als bij de prehistorische raatakkers van alles dat van de akkers komt, onkruid en stenen, op worden gegooid .
 3. Stroken met struiken als Hondsroos, Meidoorn, druivelaars en bessenstruiken hebben weer een eigen functie in het ecosysteem en geven een leuke afwisseling ook voor de bezoeker.
 4. Om het hele complex heen dient een houtwal van minimaal 4 meter breed te komen met inheemse struiken , bomen en natuurlijk opgekomen wilde planten .
 5. Een waterpartij met liefst stromend water , maar anders een grote paddenpoel of vijver in het park is noodzakelijk voor het ecologisch evenwicht . Gewassen en producten die op een raatakker verbouwd kunnen worden
  1. Graan , oude rassen ( gezonder) om zelf brood meel te maken en brood te bakken of als bij gerst zelf eigen bier te brouwen .
  2. Een akker met gewassen voor de Pluktuin Apeldoorn, zoals aardappels, uien, pompoenen , pastinaken , bieten.
  3. Een akker voor krachtvoer ( gerst, voederbiet, winterwortel ) en kruiden als marjolein en luzerneklaver voor de geiten en schapen van de biologische geitenstal De WolleSik.
  4. Een akker met wilde bloemen voor Groei en Bloei. Planten voor bloemschikken.
  5. Een akker met allerlei gewassen voor vogels .
  6. Een oertuin ; gewoon spontane opslag .
  7. Pompoenen en courgettes
  8. Artisjokken
  9. Een wijngaard
  10. Bessenstruiken , zwarte , rode , kruisbes.
  11. Een geiten wei en/of schapen wei afgewisseld door akkers. Mest te gebruiken op akkers.
  12. Boomgaard , bij voorbeeld voor iemand die cider of appelsap wil maken.
  13. Aardbeienveld om ( veel) jam te maken
  14. Cranberry veld en/of bosbessen.
  15. Wede , wouw en meekrap om plantaardige verfstoffen zelf te maken om wol te verven. 20 Oerbos ; eén akker als oerbosje gewoon laten groeien ; niets aan doen , wel verscheidenheid in . grondsoort en hoogteverschillen ; ook water, paddenpoel .
  16. Schooltuin
  17. Kruidentuin , geneeskrachtig en culinair.
  18. Een wilde plantentuin ( bij voorbeeld voor en door de leden van van Groei en Bloei )
  19. Oerbos ; eén akker als oerbosje gewoon laten groeien ; niets aan doen , wel verscheidenheid in grondsoort en hoogteverschillen ook water, paddenpoel. Samenvatting Wij verwachten dat door deze opzet de akkerbloemen als Korenbloem en Klaproos maar ook andere wilde planten en de akkervogels als Patrijs en Veldleeuwerik weer te zien en te horen zullen zijn in het Natuurakkerpark . Veel zangvogels kunnen zich vestigen en een Steenuiltje of Torenvalk kan met een nestkast geholpen worden. De biodiversiteit wordt vergroot met uitstraling naar de omgeving en het aantal insecten en insectensoorten zal weer toenemen. Vaak herbergt een kleinschalig akker- en weide landschap meer plant- en diersoorten dan een bos omdat de variatie groter is.Het is aangenaam vertoeven voor de mens vanwege de kleinschaligheid , de afwisseling en de dynamiek . In ieder jaargetijde , zelfs iedere dag gebeurt er weer wat anders en ziet het er anders uit .Het complex van raatakkers is zowel goed voor de natuur als om gezond voedsel te verschaffen aan bewerkers en afnemers .

Do

Go to Top