de  NIEUWE  RAATAKKERS ,  doet u mee ?

Wij hebben in 2017 een begin gemaakt met het bewerken van de akkers, zie alle foto’s ,  en hopen dat veel vrijwilligers en huurders van de akkers zich bij ons aansluiten.
Doet u mee ?
Vriend van de Stichting Nieuwe Raatakkers i.o. ben je als je meedoet als huurder van een akker ,  vrijwilliger  of als donateur .
Je bent  huurder  als je een akker van 500 m ² huurt tegen een huurprijs van € 150  per jaar.

Daarop mag je verbouwen wat je wilt als het maar biologisch is .
Je bent ook huurder als je een akkerstrook van 30 bij  2,5 meter huurt en bewerkt voor € 60 per jaar . Eén strook kan zomaar 50 kg aardappels opleveren ! Paprika’s , boontjes , kool enz . Ook bloemen en kruiden !
Vrijwilligers houden zich bezig met algemene onderhoudswerkzaamheden zoals : Opslag van brandnetels of distels verwijderen, overhangende braamstruiken inkorten , de graspaden ondom maaien , de houtwal bijhouden en ook  de akker voor de pluktuin bewerken.

Vrijwilligers krijgen een eigen strook van 30 bij 2,5 meter om voor zichzelf te bebouwen  als zij dat willen.
Er wordt van maart tot en met september op vrijdag op de Raatakkers gewerkt . Dan is er ook meestal  iemand van het kernteam aanwezig .
Donateurs steunen dit project voor € 30 per jaar . Donateurs zijn heel belangrijk om dit natuur- project te kunnen laten slagen want er moeten nog veel zaken worden aangeschaft en betaald. Zij kunnen een jaarlijkse donatie geven waar privileges tegenover staan ; o.a. een bankje op het complex waar zij  van de vogels en vlinders en bloemen kunnen genieten  en eens per jaar een groente pakket van de akkers.
Huurders, vrijwilligers en donateurs zijn gezamenlijk de Vrienden van de Stichting Nieuwe Raatakkers en worden één maal per jaar uitgenodigd voor overleg en gezellig samenzijn.  Ook zal er, hopelijk binnenkort, een gemeenschappelijke ruimte komen waar gezamenlijk koffie gedronken kan worden en waar een toiletvoorziening is. Aanmelden als vriend van de Nieuwe Raatakkers bij : Jan Bulthuis , 0553664791 , janbulthuis@planet.nl
U kunt  geld overmaken op rekening    NL68 INGB 0653 2726 50   t.n.v. J.Bulthuis onder vermelding “Raatakkers”.